Chính sách xử lý khiếu nại

1. Tiếp nhận khiếu nại bằng điện thoại, email, văn bản trực tiếp…, công ty tiếp nhận và phản hồi ngay sau khi nhận thông tin khiếu nại. trường hợp đơn giản thì công ty giải quyết trong vòng 30 phút có kết quả phản hồi, trường hợp phức tạp liên quan đến chất lượng sản phẩm hay đặc tính kỹ thuật thì công ty sẽ có văn bản phản hồi trong 24h làm việc.
 2. Bộ phận bán hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận và trả lời nhanh trong phạm vi và khả năng giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.
 3. Trường hợp lỗi từ phía công thì công ty sẽ thu nhận lại hàng hóa không đúng quy cách đồng thời thực hiện lại việc giao hàng một cách nhanh chóng trong vòng 3h.